อนุทิน 112626 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ารเริ่มต้นฝึกกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในความเป็นจริง ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด

                 การฝึกคิดไล่เรียงจากเหตุไปหาผล : เป็นกระบวนการฝึกความคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือก บนทางเลือกที่มีหลากหลายให้ได้ทางเลือก (ผล) ที่ดีที่สุด

                การฝึกคิดไล่เรียงจากผลไปหาเหตุ : เป็นกระบวนการฝึกความคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่ปัจจัยเหตุอย่างเป็นระบบ ต่อยอดถึงช่วยสร้างเป็นทำนบเพื่อป้องกันภัยในภายภาคหน้าอย่างรู้เท่าทัน


                “การฝึกกระบวนการความคิด...ทำให้งบดุลแห่งการดำเนินชีวิตมีความแข็งแกร่ง” 

 

เขียน 25 Aug 2012 @ 10:43 () แก้ไข 25 Aug 2012 @ 22:11, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การฝึกกระบวนการคิดเช่นอาจารย์กล่าวมานั้น ทำให้นึกถึงกระแสน้ำค่ะ ไหลตามธรรมชาติ และไหลทวนกระแสค่ะ ความคิดของคนเราหากไม่ไปในทางเดียวที่เราเคยชินอยู่ตลอดเวลา อาจจะเกิดวิธีคิดใหม่ ๆ และปรับเปลี่ยนวิถีบางอย่างที่เบี่ยนไปก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ