อนุทิน #112618

"โกหกสีขาว" รัฐบาลเด็กเลี้ยงแกะ ต่อไปใครจะเชื่อ ?
 http://www.thaipost.net/news/250812/61512

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

"โกหกสีขาว" เหตุผลของกิเลส นักการเมืองชอบใช้จังเลยครับ