อนุทิน 112565 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • เย็นนี้ฉันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งฉันเป็นครูที่ปรึกษา
  นับเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกว่าทุกครั้งที่เคยสัมผัส 
 • ถนนคนเมืองกับถนนชนบทที่ฉันเคยเดินทาง 
 • เด็กในเมืองกับเด็กชนบทที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว
  การบำรุงบำเรอลูกจนทำอะไรไม่เป็น น้ำหนักเกินเกณฑ์
  กลายเป็นเด็กเกียจคร้านก้าวร้าว เจ้าอารมณ์

  ขาดทักษะชีวิต  ติดเกม  ติดอินเทอร์เน็ต  ทั้งหมดนี้ผิดเพราะใคร ?
เขียน 23 Aug 2012 @ 22:12 () แก้ไข 24 Aug 2012 @ 07:10, ()


ความเห็น (0)