อนุทิน 11255 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

มีนักศึกษามาคุยเพื่อขอทำโปรเจคด้วยการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 6 เพื่อต่อเชื่อมกับ Microsoft Access อีกแล้ว เฮ้อ... เหนื่อยใจ

Visual Basic 6 ออกเมื่อปี 1998 นักศึกษาพวกนี้หัว retro ดีแฮะ หรือไม่ก็ได้แนวคิดมาจาก CD รวมฮิตโปรเจคด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันต่างๆ ที่หาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปมา .... เหนื่อยใจซ้ำสอง!!

เขียน 13 Jun 2008 @ 14:49 () แก้ไข 13 Jun 2008 @ 14:51, ()


ความเห็น (0)