อนุทิน #112514

เชื่อม(งาน)ทางโลกสู่(งาน)ทางธรรม..

เป้าหมายสูงสุดของ(งานภายนอก)เกษตรกรรม ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์(งานภายใน)

เขียน:

ความเห็น (0)