อนุทิน 112514 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

เชื่อม(งาน)ทางโลกสู่(งาน)ทางธรรม..

เป้าหมายสูงสุดของ(งานภายนอก)เกษตรกรรม ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์(งานภายใน)

เขียน 23 Aug 2012 @ 07:37 ()


ความเห็น (0)