อนุทิน 112509 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ยามแสงทอง ส่องฟ้า 
เราจะลุกหยัดยืน ก้าวไป สู่แสงตะวัน

เธอคือความหวัง ของคนทั้งโลก  ดับโศกมลายสิ้นไป

มีฝันนำชีวิต ที่คิดจะมุ่งไป                           
ให้โลกที่สดใส อยู่กับเรา"

ตื่นเช้ามาฟังเพลงความหวังของโลก ของกลุ่ม Green Youth ต่อ
อรุณสวัสดิ์กัลยาณมิตรชาว G2K ทุกท่านครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)