อนุทิน 112501 - 03 รัตนา ศรีหะจันทร์

    ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ

วันแห่เทียนที่อุบลได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติเป็นความรู้สึกทีดีมากเพราะชาวต่างชาติมีนํ้าใจมากเขาให้ความสำคัญให้การสนทนาของเราอย่างมากค่ะบรรยายโดยรอบงานเต็มไปด้วยเทียนพรรษาที่มีความสวยงามและมีจัดรูปภาพที่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอุบลไว้มากมายและมีการร้านค้าแบบไทยทำให้เราจักประเพณีไทยมากขึ้น

เขียน 22 Aug 2012 @ 22:11 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 06:35, ()


ความเห็น (1)

  • ไม่เขียนตามหัวข้อที่กำหนด คำผิด ...บรรยายโดยรอบ
  • 5/10