อนุทิน 112480 - K II

K II

"โลกนี้คือการแข่งขัน เอาชนะ เหยียบยํ่าผู้อื่นเพื่อดันตัวเองให้สูงกว่า ส่วนผู้อ่อนแอหรือคนที่ต้อยตํ่าทั้งฐานะและชาติพันธุ์คือฝ่ายที่ต้องถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมและล้มหายไป" หรือ " โลกนี้ยังมีสำนึกแห่งความดี ความกล้าหาญที่จะเผชิญกับพลังอำนาจที่สูงกว่า และประกายแห่งความหวังที่สามารถทำให้เราเอาชนะระบบดังกล่าวได้ "

เขียน 22 Aug 2012 @ 13:32 ()


ความเห็น (0)