อนุทิน 112464 - P. Rinchakorn

  ติดต่อ

เริ่มต้นวันใหม่...ให้ของขวัญกับชีวิตด้วยการสร้างกระบวนการทางความคิดที่ดีและถูกต้องตามจริง ที่อิงกับตรรกะเหตุและผล จนหลุดพ้นออกจากกับดักแห่ง “มิจฉาทิฏฐิ” ที่ถือว่าช่วยส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและสังคม...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

- ขอน้อมมาเป็นแนวทางในปฏิบัติด้วยนะครับ

ชยพร   แอคะรัจน์

  • สาธุค่ะ สอนผู้อื่น สอนใจตนไป ได้กุศลกับตัวเราค่ะ