อนุทิน 112464 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

เริ่มต้นวันใหม่...ให้ของขวัญกับชีวิตด้วยการสร้างกระบวนการทางความคิดที่ดีและถูกต้องตามจริง ที่อิงกับตรรกะเหตุและผล จนหลุดพ้นออกจากกับดักแห่ง “มิจฉาทิฏฐิ” ที่ถือว่าช่วยส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและสังคม...

เขียน 22 Aug 2012 @ 08:03 () แก้ไข 22 Aug 2012 @ 20:50, ()


ความเห็น (2)

- ขอน้อมมาเป็นแนวทางในปฏิบัติด้วยนะครับ

ชยพร   แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 
  • สาธุค่ะ สอนผู้อื่น สอนใจตนไป ได้กุศลกับตัวเราค่ะ