อนุทิน 112460 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • ดูข่าวคนไทยดื่มสุราประมาณ ๒๐ ล้านคน รัฐบาลขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่ด้วยเหตุผล ทำให้ตนมีรายได้เพิ่มขึ้น และคนติดเหล้าบุหรี่น้อยลง 
  • ผู้ปกครองที่ยื่นยาพิษให้ลูกดื่มกินเพื่อหวังผลประโยชน์จากลูก
    เมื่อลูกเจ็บป่วยต้องเสียเงินรักษา คุณภาพชีวิตตกต่ำ
    พลเมืองสติปัญญาฟั่นเฟือน....นี่หรือเมืองพุทธ ?
เขียน 22 Aug 2012 @ 06:37 () แก้ไข 22 Aug 2012 @ 06:39, ()


ความเห็น (0)