อนุทิน 112458 - ภูสุภา

วันนี้เพื่อนผู้สูงวัยสองคน เป็นชาวอังกฤษดั้งเดิม หมายถึงคนหนึ่งมาจากไอร์แลนด์ อีกคนหนึ่งมาจากแถบหมู่เกาะของชาวไวกิ้ง ชวนคุย(ถาม)เรื่องศาสนาพุทธ คุยกันถึงเรื่อง ศาสนาพุทธมาจากศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์หรือเปล่า ความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่ ความเชื่อเรื่องบาปบุญ ฯลฯ

ทำให้ได้ใช้ความคิดว่า จริง ๆ แล้วเราเข้าใจแก่นของศาสนาพุทธดีหรือไม่ จะอธิบายคนต่างเชื้อชาติ ความเชื่อได้เพียงไหน

สนุกและได้บริหารความคิดและภาษาอังกฤษ(มือและภาษากายด้วย)ในการพูดแสดงความคิดเห็น

ที่พูดออกไปแล้วคือ ทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ให้รู้ทุกข์อย่าเป็นทุกข์

Know how suffering is but do not suffer.

จะเขียนลงบันทึกเมื่อมีเวลาว่างค่ะ

เขียน 22 Aug 2012 @ 06:04 ()


ความเห็น (0)