อนุทิน 112402 - krutoiting

krutoiting

ยังมีเรื่องที่น่าจะได้เปิดใจคุยกันในระดับผู้มีอำนาจสั่งการ ซึ่งในขณะนี้คนทำงานเกือบทุกตึกมีความตื่นตัว และพร้อมรับการทำงานของจิตอาสาในโรงพยาบาลแล้ว ฉันใช้เวลาในการทำความเข้าใจเบื้อต้นกับหัวหน้าตึก และคนในเครื่องแบบมากกว่าร้อยละ 80%แล้ว และมั่นใจว่าในวันที่ 28 บ่ายนี้พวกเขาจะได้กรีทัพขึ้นประชุม ร่วมเสนอแนวทางและวางแผนการทำงานระยะยาว ร่วมตั้งเป้าหมายร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว และมีความชัดเจนมากขึ้น ขอบคุณความดีที่ทุกคนเผยออกมา

เขียน 21 Aug 2012 @ 00:20 ()


ความเห็น (0)