อนุทิน 112390 - หนูรี

หนูรี

19 & 20 - 08 -55

  • เป็นครั้งแรกที่ได้ช่วยงานวัดเต็มๆอย่างนี้
  • เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพิธีการสลายร่างพระสงฆ์
  • เป็นครั้งแรกที่มีใจกล้าพอที่นั่งดูการจุดไฟ
  • เป็นครั้งแรกที่เห็นเปลวที่ลุกโซนท่วมทั่ว
  • พระท่านบอกทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ...
  • .........
เขียน 20 Aug 2012 @ 20:58 ()


ความเห็น (0)