อนุทิน 11239 - lesson

lesson
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

11-12 มิ.ย.51 2วันนี้ได้ไปประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ pap  smear อย่างมีคุณภาพ และslide  management ครังที่1 ณ รร.

เบลล์ วิลล่า  รีสอร์ท เชียงใหม่ มีหลายจังหวัดภาคเหนือ 135 คน ที่เข้าอบรม  ได้อะไรมากมาย เสียดายเวลาน้อยไปแต่ไม่เป็นไรก็ได้แนวคิดที่ดีที่น่าจะนำมาสานต่อได้ จะจดจำ เทคนิควิทยากรที่ดี อ. ณัฐเสกข์  น้อยสมบูรณ์ และคณะค่ะ

  ไม่มีอะไร ที่คนเราทำไม่ได้  ยกเว้น  ขี้เกียจทำ

เขียน 13 Jun 2008 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)