อนุทิน 112387 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

หลายวันนี้ใช้เวลาแปลง legacy database ที่อยู่ใน RDBMS เก่าของระบบหนึ่งเป็น YAML ไฟล์

ทำให้ได้คิดว่า data ไม่หายไปไหน แค่ data representation scheme เท่านั้นที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันที่รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ data เก่าๆ ก็ไม่มีวันสูญหาย

เขียน 20 Aug 2012 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)