อนุทิน 112386 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ หนึ่งควรก่อกิจด้วย        ใจสมัคร

สองหมั่นอุตส่าห์จัก          เสร็จได้

สามตั้งจิตอย่าหัก            ใจจาก กิจนา

สี่พินิจพิจารณ์ไซร้           เสร็จสิ้นสมประสงค์

 

๐ จำนงหวังอย่าท้อ          ถอยเพียร

ก่อกิจอย่าหันเหียน           ห่อนคร้าน

ผิดถูกนั่นบทเรียน             ล้ำเลิศ

มองทุกสิ่งรอบด้าน            แต่ด้วยพิจารณา

 

๐ ปรารถนาจักเสร็จสิ้น         สมใจ 

เพียงเพราะปฏิบัติใน            แนะนี้

ขอเพียงพยายามไป             จักประลุ ผลแฮ

อิทธิบาทธรรมแนะชี้            ช่วยให้เห็นฝัน

๑๕.๒๗ น. : ๑๙ ส.ค. ๕๕

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)