อนุทิน #112382

กิจกรรมบำบัดในบ้านพักผู้สูงอายุ ต้องอาศัยความเข้าใจจากหลายฝ่าย และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความสุขอย่างยั่งยืน

อีก 10 ปีข้างหน้า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องการจะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมตัว...เตรียมใจกันตั้งแต่วันนี้

เขียน:

ความเห็น (0)