อนุทิน 112382 - T-Tikk

  ติดต่อ

กิจกรรมบำบัดในบ้านพักผู้สูงอายุ ต้องอาศัยความเข้าใจจากหลายฝ่าย และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความสุขอย่างยั่งยืน

อีก 10 ปีข้างหน้า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องการจะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมตัว...เตรียมใจกันตั้งแต่วันนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)