อนุทิน 112372 - P. Rinchakorn

  ติดต่อ

                              เริ่มจากคิด...

     ความคิด... ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นการกระทำ...

     การกระทำ... ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นนิสัย...

     นิสัย...ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นอุปนิสัย...

     อุปนิสัย... ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายมามีอิทธิพลกำหนดตัวตนในวิถีชีวิตของเรา…

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)