อนุทิน #112372

                              เริ่มจากคิด...

     ความคิด... ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นการกระทำ...

     การกระทำ... ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นนิสัย...

     นิสัย...ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นอุปนิสัย...

     อุปนิสัย... ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายมามีอิทธิพลกำหนดตัวตนในวิถีชีวิตของเรา…

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)