อนุทิน 112368 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • Happy Ba ยามเช้าค่ะ
  • ขอบคุณหลายบันทึกที่นำเสนอพื้นที่ความสุขในสไตล์ของตนเองค่ะ
  • เมื่อวานได้พูดคุยกับพี่นุช Ba ภาษาญี่ปุ่นคือคำว่า place แต่ท่าน Nonaka นำมาใช้อธิบายเชิงปรัชญา จึงมีความหมายที่ลึกถึงมิติทางจิตใจ มีนัยยะว่าพื้นที่สร้างปัญญาและให้อาหารทางจิตได้อย่างไร (ใช้ภาษาตามความเข้าใจของตนเองนะคะ) ทั้งนี้พื้นที่นั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนในมิติต่างๆด้วยค่ะ
  • เราสร้างพื้นที่ใด หรืออยู่ในพื้นที่ใดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน มีการแลกเปลี่ยนกับใครแล้วทำให้เกิดความรู้และอารมณ์ร่วม นั่นก็คือ Ba ค่ะ
  • จะหาเวลาตามไปรวบรวมบันทึกที่มีคำว่า Happy Ba ไว้ในบันทึกเดียวกันค่ะ และจะนำมาเชิญชวนกัลยาณมิตรแสดงความเห็นกันว่าพื้นที่ความสุขในบันทึกนั้นเราได้เรียนรู้หรือสัมผัสอะไรกันบ้าง
  • Happy Ba ขอบคุณมากค่ะ
  •                                                            ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เขียน 20 Aug 2012 @ 07:19 () แก้ไข 20 Aug 2012 @ 12:05, ()


ความเห็น (2)

- เป็นกำลังใจ...

take care

ชยพร   แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 

โ้อ้ เทพนารีนพลักษณ์ ๙ ;)...