อนุทิน 112362 - ชลัญธร

ชลัญธร

“ข้อที่พึงตระหนักก็คือ งานนั้นมิใช่ทั้งหมดของชีวิต หากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ความล้มเหลวในการงานมิได้หมายถึงความล้มเหลวของชีวิต คนที่ไม่เก่งกาจในการงาน ก็สามารถเป็นมิตรที่ดี ลูกที่ดี พ่อแม่ที่ดี หรือคนดีของสังคมก็ได้ ยิ่งกว่านั้น ยังอาจเป็นคนมีความสุขอย่างยิ่งในชีวิตด้วย ทั้งนี้ก็เพราะความสุขและความดีมิได้อยู่แต่ในงานการเท่านั้น หากยังอยู่ในส่วนอื่นๆ ของชีวิตอีกด้วย” - พระไพศาล วิสาโล

เขียน 20 Aug 2012 @ 04:17 () แก้ไข 25 Aug 2012 @ 12:01, ()


ความเห็น (2)

ดีใจที่น้องชลัญกำลังมีความสุข..

เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะ