อนุทิน 112362 - ชลัญธร

  ติดต่อ

“ข้อที่พึงตระหนักก็คือ งานนั้นมิใช่ทั้งหมดของชีวิต หากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ความล้มเหลวในการงานมิได้หมายถึงความล้มเหลวของชีวิต คนที่ไม่เก่งกาจในการงาน ก็สามารถเป็นมิตรที่ดี ลูกที่ดี พ่อแม่ที่ดี หรือคนดีของสังคมก็ได้ ยิ่งกว่านั้น ยังอาจเป็นคนมีความสุขอย่างยิ่งในชีวิตด้วย ทั้งนี้ก็เพราะความสุขและความดีมิได้อยู่แต่ในงานการเท่านั้น หากยังอยู่ในส่วนอื่นๆ ของชีวิตอีกด้วย” - พระไพศาล วิสาโล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ดีใจที่น้องชลัญกำลังมีความสุข..

ชอบค่ะ