อนุทิน 112306 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • "Human KM – Ba เพื่อ Happy Workplace"
  • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448704
  • ตัวอย่างบันทึกของดร. ยุวนุช ที่นำเสนอเรื่อง Ba ผ่านกิจกรรมที่เราไปเป็นวิทยากรร่วมกันให้กับผู้จัดคือ NSTDA (สวทช.)
  • สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างพื้นที่ความสุข (Happy Ba) เริ่มต้นได้จาก

บันทึกเก่า :  การเข้าไปปัดฝุ่น สำรวจบันทึกเก่า ๆ ว่าเรามีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพื้นที่การทำงาน กิจกรรม การใช้ชีวิตอย่างไรที่ทำแล้วเกิดความสุขจากภายใน และความสุขร่วมกันกับผู้คนที่แวดล้อมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ทำแล้วก่อเกิดความสุขต่อไปนี้

สุขภาพดี (happy body)            น้ำใจงาม (happy heart)
สังคมดี (happy society)           ผ่อนคลาย (happy relax)
ใฝ่รู้ (happy brain)                   ทางสงบ (happy soul)
ปลอดหนี้ (happy money)         ครอบครัวดี(happy family)

หรือว่านอกเหนือจากนี้ก็ได้ค่ะ

 

หากว่าเคยเขียนบันทึกเก่าที่เป็นเรื่อง "พื้นที่  เวลา กัลยาณมิตร" ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้สะท้อน "ความสุข" ใดออกมา ก็เพียงปรับแก้บันทึกเก่าให้เห็นภาพความสุขร่วมกันเป็นการแบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรใน G2K ค่ะ แล้วใส่คำสำคัญ "Happy Ba" เพื่อ Tag บันทึกของกัลยาณมิตรทั้งหมดไว้ด้วยกันค่ะ

 

 บันทึกใหม่ : เริ่มเขียนบันทึกใหม่ ตามความเข้าใจเกี่ยวกับ "ความสุข" บนพื้นที่และเวลา (Space and Time) ที่เราเข้าใจ โดยอาจจะสะท้อนความสุข ๘ ประการข้างต้น  หรือความสุขในอีกความหมายที่นิยามขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะ

  • มารู้จัก Ba ร่วมกันผ่านบันทึก "Ba - พื้นที่ เวลา กัลยาณมิตร"
  • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499145
  • การนำเสนอบันทึกโดยใช้คำสำคัญ "Happy Ba" เป็นเพียงสะพานเชื่อมเราเข้าหากันเท่านั้น หัวใจสำคัญคือ "Share"  ความรู้ ความรัก         "Learn"  เนื้อหา กระบวนการ  ที่เกี่ยวกับพื้นที่ความสุข
  • ดังนั้น ในโอกาสแรกนี้ เพียงแค่นำเสนอ "พื้นที่ความสุข" ของเรา ในความหมายที่เราเข้าใจ เวลา...จะนำพาให้เราร่วมกันต่อจิ๊กซอร๋ให้เห็นภาพความสุขบน Ba ที่พวกเราจะเห็นในช่วงสุดท้าย หลังจากการถอดบทเรียนโดยทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการค่ะ
  •                   ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะ
  •                                                              ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
เขียน 19 Aug 2012 @ 08:13 () แก้ไข 19 Aug 2012 @ 16:03, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เพิ่งมาพบอนุทินอาจารย์ เลยเขียนอนุทินไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบันทึกเก่า จาก สมาชิก G2K

เขียนเมื่อ 

เพิ่งมาพบอนุทินอาจารย์ แล้วเขียนอนุทินไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบันทึกเก่า จาก สมาชิก G2K

เขียนเมื่อ 

ใจตรงกันค่ะ ท่านอาจารย์ วิชญธรรม Blank ธรรมะจัดสรรเลยค่ะ สงสัยประเด็นร่วมกันวันนี้คือ "เอาบันทึกเก่ามาเล่าใหม่" นะคะ  เห็นอาจารย์ตามไปที่บันทึกของพี่หมอเล็กก็รู้สึกดีใจมากค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

พอจะเข้าใจและเห็นภาพขึ้นมาบ้างค่ะ

กลับไปคงได้ไปเข้าร่วมการ อบรม หรือกิจกรรมสักครั้ง

 

เดี๋ยวจะขุดกรุค่ะ รู้สึกว่า ช่วงที่เป็นหัวหน้าวงดนตรี พาวงแสดงให้ผู้ป่วยฟังที่โถง OPD เป็นกิจกรรมสร้างความสุขในพื้นที่เล็ก ๆ ร่วมกับกัลยาณมิตรอีกหนึ่งขโยง เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

นึกถึงก็มีสุขมากมาย..