อนุทิน 112304 - หมอสุข

วันอาทิตย์สีแดงสดใส 

๑. ทำท่าจะแล้ง เพราะการบริหารจัดการน้ำ... 

๒. แผ่นดินไหว พายุ ในแถบอาเซียน... ภัยธรรมชาติที่ต้องการการบริหารจัดการที่ดีเสมอ

๓. ไฟป่าพรุ ท่าทางจะบานปลาย

๔. ข่าวผู้คุมเรือนจำเสียชีวิต ท่าทางจะซับซ้อนลึกซึ้ง

 

เขียน 19 Aug 2012 @ 07:19 () แก้ไข 19 Aug 2012 @ 23:31, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบวิธีการสรุปเรื่องราวแต่ละวันของอาจารย์จังค่ะ