อนุทิน 112304 - หมอสุข

  ติดต่อ

วันอาทิตย์สีแดงสดใส 

๑. ทำท่าจะแล้ง เพราะการบริหารจัดการน้ำ... 

๒. แผ่นดินไหว พายุ ในแถบอาเซียน... ภัยธรรมชาติที่ต้องการการบริหารจัดการที่ดีเสมอ

๓. ไฟป่าพรุ ท่าทางจะบานปลาย

๔. ข่าวผู้คุมเรือนจำเสียชีวิต ท่าทางจะซับซ้อนลึกซึ้ง

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ชอบวิธีการสรุปเรื่องราวแต่ละวันของอาจารย์จังค่ะ