อนุทิน 112283 - ดอกหญ้าน้ำ

(45) วันนี้ไปร่วมกันสร้างฝายกับคณะที่มหาวิทยาลัยมา เหนื่อยมาก แต่มีความสุข สนุกสนาน ฝายที่ทำกับชาวบ้าน กับทำกับหน่วยงานของรัฐและเพื่อน ๆ มันต่างกันนะ

    ทำฝายกับชาวบ้าน เขาไม่มีหลักการมาก ทำตามประสบการณ์ที่เคยทำมาโดยการรับช่วงต่อจากบรรพบุรุษ  แต่ทำฝายกับหน่วยงานของรัฐและเพื่อน ๆ จะต้องอาศัยหลักการทางวิชาการเยอะ ฝายต้องลึกเท่านี้ เท่านั้น สูงเท่านี้เท่านั้น เยอะแยะมากมาย

   ไม่ว่าจะฝายชาวบ้านหรือฝายของนักวิชาการต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะ

เขียน 18 Aug 2012 @ 18:41 () แก้ไข 18 Aug 2012 @ 19:06, ()


ความเห็น (0)