อนุทิน 112278 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๐๗๔ |

"จุลสาร"

นัดนักศึกษาเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อเข้าไลโซจุลสารที่ออกแบบเสร็จแล้วจำนวน ๒ เดือน ๆ ละ ๕๐ เล่ม เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าไปตรวจเยี่ยมที่อาคารหอพัก ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ศักยภาพเด็ก...เกินกว่าปี ๑ อย่างแน่นอน ด้วยความที่พวกเขามีปัญญา ความฉลาด รู้จักการแก้ไขปัญหา แต่ยังคงมีวุฒิภาวะเท่านั้นยังรออยู่ คงเป็นไปตามวัย ความเป็นเด็กยังคงมีอยู่มาก ทุกอย่างต้องพัฒนาต่อไป

เขียน 18 Aug 2012 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)