อนุทิน 112261 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เตรียมงานประชุมคณะกรรมการศูนย์จิตอาสามิตรภาพบำบัด ด้วยการเดินเข้าไปหาและส่งยิ้มให้กัน อิอิ จึงได้รายชื่อจากผู้ที่เราจะไปลิงค์อย่างเต็มใจ และเอื้ออารี จำนวน 15 ท่านซึ่งจะเข้าร่วมประชุมวางแผน และตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างจิตอาสามิตรภาพบำบัดกับศูนย์ส่งเสริมของรพ. การเข้าไปโพสต์ด้วยวิธีนี้นอกจากจะทำให้เข้าใจเนื้องาน และมองเห็ฯช่องทางการทำงานจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนแล้ว ยังได้สัมผัสจิตใจของจนท.ที่เข้าไปโพสต์และเชื้อเชิญให้เข้าร่วมประชุม ได้เห็นได้ฟัง และได้สัมผัสความคิด ความรู้สึกที่ดี.....นี่แหละวิถีการทำงานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง รัฐและชุมชนจะได้จับมือกันและกันอย่างสนิทใจ

เขียน 17 Aug 2012 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)