อนุทิน 112260 - krutoiting

krutoiting

งานจัดกิจกรรมเรียนรู้ของกลุ่มแกนนำเด็กเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมที่จัดให้นั้นได้สะท้อนให้เราเห็นภาพของเด็กชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่องอารมณ์ จิตวิญญาณ ความคิด และความรู้สึกที่สะท้อนผ่านทางลายสือ การได้ทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์และเป็นนักจิตวิทยาด้วยแล้วจึงคุ้มยิ่งกว่าอื่นใดในการทำงานกับสังคม ดังนั้นเมื่อได้นำไหลักการวิเคราะห์และแนวความคิดในการทำงานของสังคมฯมาบรูณาการกับกิจกรรมจิตตปัญญา จึงเกิดความสนุกทั้งผู้รับและผู้ให้ ปัญหาที่พบในระหว่างกิจกรรมดำเนิน สะท้อนให้เราสองคนเห็ฯภาพของความพร้อม ความเข้าใจ คำว่าแกนนำมากน้อยเพียงไร และยังสะท้อนให้เห็ฯถึงความคิดความเข้าใจในบทบาทของแกนนำโรงเรียนของคุณครูที่คัดเลือกเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมรวมทั้งยังสะท้อนให้เห็ฯทัศนคติของคุณครูกับภาพความงามที่ต้องรักษาไว้ในสายตาของคนนอกโรงเรียน เราอาจรูสึกทุกข์ใจในตอนแรกเมื่อได้สัมผัสเด็กว่าเขาไม่ใช่ แต่เราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสให้ความรู้สิ่งที่เราเข้าใจว่าไม่ใช่ เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็สะท้อนให้เราได้เจอได้รับรูว่าถ้าโรงเรียนยังทำงานแบบกลัวๆและไม่กล้าส่งนักเรียนที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเข้าสู่สังคม ให้สังคมได้โอบอุ้มสพวกเขาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งแล้ว โฮกาสและหนทางแห่งสังคมอุดมสุขนั้นจะลดน้อยลง....และตราบใดโรงเรียนยังเข้าใจเรื่องรักษาหน้า ไว้หน้าตัวเองมากกว่าชีวิตและจิตใจของเด็กวัยรุ่นเหล่านี้แล้วละก็ โอกาสที่จะแก้ปัญหาวัยรุ่นก็ดูเหมือนจะน้อยลงไปอีก

เราสรุปความเห็ฯตรงกันว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องกล้าหาญ และเปิดใจตนเอง คุณครูทุกคนเปิดใจ และยอมรับปัญหาอย่างเข้าใจ ผู้ปกครองวางภาระการหาเลี้ยงชีพลงสักครู่ แล้วหันกลับมามองลูกๆ เชื่อมสายใยรักให้ยาว และสาวสู่คนใกล้ชิดลูกของตนอย่างเข้าใจ และฐานที่มั่นคงจะช่วยป้องกันลมฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อมอื่นๆให้เด็กๆรอดพ้นวิกฤตชีวิตวัยรุ่นวุ่นรักได้อย่างน่าอัศจรรย์ และบนเส้นทางเดินของชีวิต พวกเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะทำความเข้าใจทั้งร่างกาย และจิตใจตนเองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดั่งพายุทอนาโด ที่เพียงฟาดหางลงมาก็ถล่มทะลายความรู้สึกที่ดีงามลงไปหมอบให้ก้าวผ่านไปโดยไม่ไยดี แม้ว่าพายุจะสงบลงแล้วก็ตาม แต่ความเสียหายที่ตามมาและรอการเยียวยานั้นยากยิ่งนัก

เขียน 17 Aug 2012 @ 22:52 ()


ความเห็น (0)