อนุทิน 112246 - มู๋อ้วน

มู๋อ้วน

วันนี้มีพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานขึ้น แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และบุคลากรให้ความร่วมมือและบริการวิชาการภายในงานด้วย

เขียน 17 Aug 2012 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)