อนุทิน #112246

วันนี้มีพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานขึ้น แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และบุคลากรให้ความร่วมมือและบริการวิชาการภายในงานด้วย

เขียน:

ความเห็น (0)