อนุทิน 112246 - มู๋อ้วน

  ติดต่อ

วันนี้มีพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานขึ้น แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และบุคลากรให้ความร่วมมือและบริการวิชาการภายในงานด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)