อนุทิน 11224 - กวิน

กวิน

013 : ชวนดู 'เมฆหางเครื่องบิน' @187802

เครื่องบินยาม เคลื่อนคล้อยผ่านฟากฟ้า ได้ฝากรอยเมฆ คอนเทรล (contrail) เอาไว้ฉันใด เมื่อเธอผ่านเข้ามาในชีวิตของฉัน เธอก็ได้ฝากร่องรอยแห่งความทรงจำ(อันเจ็บปวด)  ไว้ ฉันนั้น

เขียน 13 Jun 2008 @ 12:00 () แก้ไข 13 Jun 2008 @ 12:14, ()


ความเห็น (0)