อนุทิน 112215 - วิชญธรรม

  ติดต่อ

ถ้าไม่มี "ศรัทรา" ก็คงไม่เริ่มมาปฏิบัติธรรม

 

ดังนั้น เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถนำมาอธิบายในหลักธรรม ที่อยู่ "นอกเหตุ เหนือผล" "นอกสุข เหนือทุกข์" ที่หลวงพ่อชาเคยกล่าวได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)