อนุทิน #112215

ถ้าไม่มี "ศรัทรา" ก็คงไม่เริ่มมาปฏิบัติธรรม

 

ดังนั้น เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถนำมาอธิบายในหลักธรรม ที่อยู่ "นอกเหตุ เหนือผล" "นอกสุข เหนือทุกข์" ที่หลวงพ่อชาเคยกล่าวได้

เขียน:

ความเห็น (0)