อนุทิน 112202 - dejavu monmon

แค่นี้ก็รู้แล้วว่า...ลำเอียง... ผมเพิ่งนำเอาถุงเท้าที่ซักแล้วไปตากบนราว...ขณะที่ตากอยู่นั้น ตอนหนึ่งผมเลือกเอาถุงเท้าที่เก่าคู่หนึ่งไปตากไว้ริมนอก เพราะเกรงว่าลมจะพัด ถุงเท้าเก่านี้อาจถูกลมพัดตกได้ ดีกว่าให้ถุงเท้าใหม่ตก...แค่นี้ก็รู้แล้วว่าลำเอียง...ทำไมหรือ...ถุงเท้าเก่าไม่มีสิทธิ์จะอยู่ริมในหรือ

ลำเอียง ตรงกับ อคติ มี ๔ คือ ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะหลง ลำเอียงเพราะโกรธเคือง และลำเอียงเพราะอยากได้
 กรณีนี้คือ ลำเอียงเพราะรักถุงเท้าใหม่มากกว่าถุงเท้าเก่า...แค่นี้ก็รู้แล้วว่าลำเอียง...ผมไปปรับปรุงตัวเองใหม่ซะ
เขียน 16 Aug 2012 @ 19:16 ()


ความเห็น (0)