อนุทิน 112194 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

พบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั่วโมงจิตอาสา ที่บรรจุไว้ในตารางสอนอย่างชัดเจน ให้นักศึกาาสรุปบทเรียน จิตอาสา จากการออกบริการจัดห้องปฐมพยาบาลและเพศศาสตรศึกษา อาจจะ AAR ช้าไปหน่อย นักศึกษาสามารถนำสมุดกิจกรรมบันทึกชั่วโมงจิตอาสาได้ที่คคณบดี และทางคณะจะออกเกียรติบัตรให้จิตอาสาเหล่านี้ คณบดีกระตุ้นการตชคิดให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาลและความต้องการบริการพยาบาลเหล่านั้นเป็นที่ตั้ง นักศึกษาอีกส่วนก็คิดกิจกรรมจิตอาสาได้ 4 กิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมสุขอนามัยของห้องนำ้ในมัสยิด

2.กิจกรรมดนตรีบำบัดในผู้มารับบริการที่ ตึกผู้ป่วยนอก อาจแปลงเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพยิ่งดี

3.กิจกรรมต้นไม้ล้อมรั้วมหาวิทยาลัย งานนี้พรั่งพรูทีเดียวเพราะทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ ก็ตรงกับแผนพัฒนาทางกายภาพคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะจัดสวนสุขภาพพีชพื้นเมืองในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ศูนย์ราชการอยู่พอดี ที่นักศึกษาเสนอมักเป็นไม้ที่ออกผลมารับประทาน เช่น มะม่วงเบา มะยม ผู้เขียนจึงเล่าประสบการณ์ว่าผลไม้รสเปรีียวเหล่านี้ ในมัยที่เรียนวิทยาลัยพยาบาลสงขลาก็เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกาาพยาบาลเพราะช่วยให้หายง่วงได้ เอาเป็นว่าอนุมัติให้ปลูกตามความต้องการคนอย่างน้อยละ 1 ต้น เน้นความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับประโยชน์ของพันู์ไม้นั้นๆ และจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในคณะด้วยค่ะ

4.เป็นการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองความดันโลหิตสูง เรื่องนี้นักศึกษามุสลิมเสนอ โดยเฉพาะหลังรอมฎอน แต่เนื่องจากปัญหาความไม่ปลอดภัยในการออกพื้นที่ (อยากทำความดีแต่ลูกๆต้องปลอดภัย) จึงเสนอว่าลองทำกับญษติผู้ป่วยที่มาเยี่ยมผู้ปวยจะดีไหม เพราะการที่เขามาเยี่ยมญาติซึ่งมุสลิมนิยมมาเยี่ยมเยอะสามารถคัดกรองผู้ป่วยเหล่านี้ได้ เพราะการมาเยี่ยมญาติเขาเองก็ไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพเลย

เขียน 16 Aug 2012 @ 14:01 () แก้ไข 17 Aug 2012 @ 08:58, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

นักศึกษาเสนอเหมือนกันค่ะ แล้วค่อยแชร์ต่อนะคะ

เขียนเมื่อ