อนุทิน 112185 - ทวีรัตน์

ทวีรัตน์

การ import ข้อมูล excel เข้าสู่ phpmyadmin มีปัญหาภาษาไทย 1. save as csv 2. เปิดไฟล์ .csv ด้วย notepad 3. save type as UTF-8 4. ที่ phpmyadmin เลือก import 5. เลือกไฟล์ .csv 6. เลือกรายการ CSV using LOAD DATA 7. เลือก จบฟิลด์ด้วย , (comma) 8. คลิก ลงมือ

เขียน 16 Aug 2012 @ 00:17 ()


ความเห็น (0)