อนุทิน 112158 - 03 เชาว์วัฒน์ มงคลสาร

จากการ ที่ผมได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติ ซึ่งทำให้ผมได้รู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ว่ามีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันอยากมาก ทุกวันนี้ชาวต่างชาติ ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ หรือมาทำธุรกิจในประเทศมากขึ้น

เพราะฉะนั้นเราควรที่ีให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

เขียน 15 Aug 2012 @ 17:57 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 07:05, ()


ความเห็น (1)

  • ไม่เขียนตามหัวข้อที่กำหนด 5/10