อนุทิน 112129 - กศน.เบตง

วันที่ 30 กรกฎาคม กศน.อำเภอเบตง รับการประเมินสถานพอเพียง การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยดี พร้อมกับเสียงชื่มชมของคณะกรรมการประเมิน และมีข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน อีกในบางตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นเพราะอาจจัดเก็บเอกสาร หรือการตีความหมายของบางตัวบ่งชี้ ไม่ถูกทาง กศน.อำเภอเบตง พร้อมพัฒนางานกศน. ต่อไป

เขียน 15 Aug 2012 @ 05:27 ()


ความเห็น (0)