อนุทิน 112124 - 02 สุภาพร วิไล

  ติดต่อ

 วัน จันทร์ ที่30 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันที่ข้าพเจ้าซ้อมหนักมาก ประมาณว่า ที่เขียนในกระดาษว่าจะสอบถามชาวต่างชาติอย่างไร ประมาณหลายๆข้อ ข้าพเจ้านั่งท่อง แบบว่าทั้งที่ตัวเองเรียนเอก ภาษาอังกฤษถ้าแค่นี้ทำไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนทำไม ก็คงเหมือนที่อาจาย์บอกว่า เอกอังกฤษต้องไม่ดู sheet จนกระทั่งเที่ยง ข้าพเจ้าเลยลองสัมภาษณ์เพื่อนตัวเองดู ปรากฏว่า เพื่อนเข้าใจบ้าง บางำ เพราะสำเนียงไม่เป๊ะ บางคำ็พูดผิด ปัญหาการเรียนภาษาก็คงเป็นเช่นนี้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • ไม่เขียนตามประเด็นที่กำหนด 5/10