อนุทิน #112117

  ติดต่อ

บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่เป็นโทษทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง บุหรี่บางคนสูบแล้วเลิกยาก แต่""บุหรี่"" เลิกได้"" ขึ้นอยู่ที่จิตใจหรือมีแรงจูงใจเพื่อที่จะเลิกเพื่อใครสักคนที่เรารัก

เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air) ความรู้เพิ่มเติม http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494577

  เขียน:  

ความเห็น (0)