อนุทิน 112113 - แม่พลอย

เพื่อน เพื่อน...

เรามีผลต่อกันและกันเสมอ

หากมีสิ่งหนึ่งย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งตามมา

หรือหากมีสิ่งหนึ่งแล้วย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยมาก่อน

หลายครั้งที่เรามักมองข้าม...

คุณค่าของการพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน

ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นปกติ...ทั่วไป

ช่วงชีวิตดำเนินไปโดยรวดเร็ว

อย่าลืมดูแล...เอาใจใส่กันและกันนะ


เขียน 14 Aug 2012 @ 17:18 () แก้ไข 14 Aug 2012 @ 17:21, ()


ความเห็น (0)