อนุทิน 112082 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

บันทึกธรรม อีกครั้งหนึ่ง... สมณะบินก้าว อิทธิภาโว
www.boonniyom.net/topic-211-0-0.html

ครั้งหนึ่ง ในชีวิต...

ได้นำมาเล่าไว้ในสื่อ นับเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่หัดเขียน และ รับนิมนต์คุณบัณฑิต ออกเอเอสทีวี

อธิษฐานธุดงค์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ โดย Samanabinkao Iddhibhavo มีเวลาเข้ามาชม เรื่อง อธิษฐานธุดงค์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ เมื่อ Samanabinkao รับนิมนต์คุณบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล ไปออกเอเอสทีวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ http://www.boonniyom.net/vdoclip-540-0-0.html http://www.boonniyom.net/vdoclip-541-0-0.html ตอน ๑ และ ๒

สนทนาธรรม การจาริก ในเรื่องที่ประทับใจ โดย สมณะนาไท กับ สมณะบินก้าว อิทธิภาโว ณ เวทีสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

http://www.youtube.com/watch?v=YqCL6Dsnr0M&feature=related

รวมไว้ ที่นี่ http://chaoasoke.blogspot.com/

รวมอ่าน...

http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=288 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=159 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=163 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=164 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=165 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=166 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=167 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=171 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=172 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=173 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=176 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=177 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=180 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=182 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=183 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=184 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=185 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=186 http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=187

http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=288

ตอนที่ ๑๖๕ ศ.พม.ดร.ทวนชัย อธิจิตโต อธิการบดีจิตตภาวันวิทยาลัย

... ขอชมเชย ว่า ท่านอดทน และทำใจ เก่ง มาก ในการเดินทาง แบบที่เล่ามา ..ผม พระมหาด๊อกเตอร์ทวนชัย ก็ไปสังเวชณีย์สถาน เช่นกัน มี "เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย" และ "พระเทพกิตติปัญญาคุณ" (กิตติวุฑโฒ) ไปด้วย..มี รัฐบาล เขาให้ความสดวก ทุกอย่าง..ที่พัก ก็ จัดให้อย่างหรูหรา จนไม่รู้ความทุกข์ แปลว่าอะไร..คนขับรถ ก็ เป็นตำรวจ คอยดูเเลเรา อย่างดี..แต่ไปประชุม ปฏิบัติกิจพระศาสนา ครับ..ต้องเจรจา และ ให้ความช่วยเหลือเขา..เขาเคยมาเยี่ยมเรา ในเมืองไทย ก็ให้การต้อนรับเขา อย่างดี และสดวกสบาย สุดที่จะบริการได้..ได้ไปเยี่ยม วัดลามะ ด้วย ท่านเคยมาเมืองไทย พร้อมพระสังฆราช ทั่วโลก ที่พุทธมณฑล และ สหประชาชาติ.. เขา จึงให้การต้อนรับคณะเรา อย่างดี..ได้ออกอากาศทางวิทยุสดๆ กระจายเสียงออกไปทันที ..รถราชการตำรวจนำไปนมัสการที่ต่างๆ และ ใช้เครื่องบิน ระหว่างเมืองต่อเมือง ถวาย..เขาจัดแถว คนมารอ ต้อนรับ อีกต่างหาก เหมือนผมไม่ใช่พระ หรูหรา เกินไป น่ะครับ..ได้ไปชมภูเขาหิมาลัย ไกล้ๆ จนเต็มตา.. แปลก นะครับ ตอนรุ่งอรุณ สี มัน ขาวโพลน บริสุทธิ์ เพราะหิมะ..แต่ พอต้องแสงอาทิตย์ สายขึ้น สี มันกลายเป็น สีทอง ครับ..ผมว่า แปลกดี..ผม จ้องสังเกตการณ์ ดูจนเต็มตา ในชีวิตผม ครับ..แต่อากาศ ไม่ถูกกันเลยครับ หายใจ ไม่ทั่วท้องเลย อยู่นาน คงต้องตาย..เพราะความสูง หลังคาโลก นั่นเอง..

สุดท้าย ขอนิมนต์ แวะเยี่ยมผมด้วย ณ จิตตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา นะครับ..ผมเป็น"อธิการบดี" อยู่ที่นั่น และ เป็น"พระธรรมทูต"สาย สหรัฐอเมริกา..ทำงาน ใน UN ครับ.. ขอกราบนมัสการ "พ่อท่าน" ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้ ด้วย... มีอะไร จะประสาน เกี่ยวกับงานพระศาสนาได้ กรุณาแจ้งผมด้วย นะครับ...

Samanabinkao Chaohinfa คุณน้ำนวลดิน รวบรวมไว้ให้ ที่นี่.. http://chaoasoke.blogspot.com/2011/10/samanabinkao-iddhibhavo.html

หนึ่งในผู้ร่วมทีมจาริกประวัติศาสตร์ ณ สี่สังเวชนียสถาน ปี ๒๕๔๙ ได้เลือกเส้นทางตนเองใหม่ โดย... ลาสิกขาไปสู่ความเป็นฆราวาส คือ บัณฑิต กลางดิน โสรัจโจ

หากยังคงแสดงตน ประกาศตน เลือกใช้ชีวิต ในวิถีแห่งอนาคาริกในฐานฆราวาสต่อไป โดยมีพัฒนาการ จากการเดินแต่เมื่อครั้งครองเพศบรรพชิต กว่า ๒๕ ปี มาเป็น..การใช้รถจักรยาน สวมรองเท้า ทานอาหารมังสวิรัติ มื้อเดียว ท่องไปในโลกกว้างต่อไป ซึ่งวิถีชีวิตในอนาคตข้างหน้าจะเป็นประการใด ก็แล้วแต่ตามที่ตน...จะคือ ผู้กำหนดการกระทำ หรือ กรรมของตน...ด้วยตนเอง

ภาพจาริก มีผู้ขอร้องให้นำลง จึงฝากบางส่วนลงไว้ ที่นี่...

จาริก..แผ่นดินเวียดนามเหนือ - ใต้ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100752799946415.1451.100000350872323&type=1

จาริก.. แผ่นดินอินเดีย http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100752869946408.1453.100000350872323&type=1

จาริก..แผ่นดินเนปาล http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100752899946405.1454.100000350872323&type=1

จาริก..แผ่นดินไทยภาคใต้ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100752933279735.1456.100000350872323&type=1


จาริก บำเพ็ญบุญ - ปฏิบัติธรรม ๒๕๕๕ www.facebook.com/media/set/?set=a.352528961435463.81540.100000350872323&type=3

ลักษณะอินเดีย... ๙ ประเภท www.facebook.com/media/set/?set=a.361875923834100.83158.100000350872323&type=3

ดร.อัมเบ็ดก้า... www.facebook.com/media/set/?set=a.345827565438936.80562.100000350872323&type=3

เขียน 14 Aug 2012 @ 05:47 ()


ความเห็น (0)