อนุทิน 112074 - ประเสริฐ ศรีแสนปาง

7-9 สิงหาคม 2555 ไปร่วมกิจกรรมทำ MOU กับ CHRIST SECONDARY SCHOOL (SINGAPORE) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการความรู้ ฯลฯ

เขียน 14 Aug 2012 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)