อนุทิน 112067 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เริ่มวางพานพุ่มถวายพระพรของแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล (ผม) ผู้อำนวยการวางพานพุ่มเป็นลำดับสุดท้ายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แล้วอ่านคำถวายพระพร เสร็จจากการถวายพานพุ่มและถวายพระพรแล้วได้เชิญชวนข้าราชการครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร จำนวน ๑๕ รูป มีผู้ปกครองมาร่วมใส่บาตรจำนวนมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผมเองก็ได้ร่วมใส่บาตรจำนวน ๑๕ รูป สุดท้ายคุณจารุณีก็นำของที่เตรียมไว้ใส่บาตรร่วมกับผม วันนี้ผมสบายใจมากที่สุดที่ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร สมความประสงค์ เคยมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆก็ทุเลา คงเกิดจากความสุขที่ได้ทำบุญ เสร็จจากใส่บาตรแล้ว พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอน มหาสวัสดิ์ ได้มาแสดงธรรมให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ท่านยังได้มอบเงินให้นักเรียนที่ร้องเพลงแม่ จำนวน ๕๐๐ บาทผมเองก็มอบให้เด็กนักเรียนที่ร้องเพลง แม่ ร่วมกับท่านอีก ๕๐๐ บาท ก่อนจะจบการแสดงธรรม  ท่านได้มอบเงินอีก ๑,๐๐๐ บาท ให้ครูไปจัดซื้อของกินให้นักเรียนในวันอังคารที่เปิดเรียน เสร็จแล้วผมก็จัดเตรียมอาหารเพื่อถวายฉันฑ์เพลที่ห้องทำงานของผม ขอขอบคุณ จารุณี เรื่องชชัยวุฒิคุณ ที่ดูแลจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร ขอบคุณอาจารย์งามนิตย์  ทองน้อย จัดเตรียมอาหารมาถวาย ขอขอบคุณอาจารย์สาวิทย์  สุขสำราญ ที่ได้จัดเตรียมอาหาร ขอบคุณอาจารย์ณัฐธยาน์  อ่อนมั่น ที่ดูแลการถวายอาหารเพล วันนี้บริษัม ADDA  ก็ได้นำรองเท้าจำนวน ๓๐๐ คู่มามอบให้กับนักเรียน ขออขบคุณ  บริษัท ADDA มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณบรรดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เขียน 13 Aug 2012 @ 21:40 ()


ความเห็น (0)