อนุทิน 111992 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๐๔๖ |

"เพียงใจนี้"

บันทึกจากหนังสือรวมบทกวี

บันทึก ... "เพียงใจนี้" ... (ดอกไม้ดอกนั้น : ใบหลิวในสายลม)

"ดีพอ" หรือ "พอดี" มิอาจรู้"
ที่เป็นอยู่พอใจในอกฉัน
"พอดี" หรือ "ดีพอ" พอสัมพันธ์
สำหรับฉัน, เธอนั้น "ดี" และ "พอ"
เขียน 11 Aug 2012 @ 23:29 ()


ความเห็น (0)