อนุทิน 11199 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

อันว่าวิชาในโลกนี้ มิมีวิชาใดประเสริฐกว่าวิชา "สมถะ" และ วิชา "วิปัสสนา"
เมื่อท่านเห็นความประเสริฐจากวิชาทั้งสองนี้แล้ว ขอให้ท่านเจริญปัญญาด้วยทั้งสองวิชานี้เถิด แล้วสังสารวัฏนี้จักมีที่สิ้นสุดเมื่อสิ้นใจ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)