อนุทิน #11199

อันว่าวิชาในโลกนี้ มิมีวิชาใดประเสริฐกว่าวิชา "สมถะ" และ วิชา "วิปัสสนา"
เมื่อท่านเห็นความประเสริฐจากวิชาทั้งสองนี้แล้ว ขอให้ท่านเจริญปัญญาด้วยทั้งสองวิชานี้เถิด แล้วสังสารวัฏนี้จักมีที่สิ้นสุดเมื่อสิ้นใจ...

เขียน:

ความเห็น (0)