อนุทิน 111974 - 04 บัญชร ศรีวินัย

  • วันเสาร์ที่  11  สิงหาคม  2555  ข้าพเจ้าเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด(จ.ศรีสะเกษ)  เพื่อที่จะไปให้ทันวันแม่ที่จะมาถึง  เพื่อไปแสดงความกตัญญูกตเวทีไปกราบท่าน  เพราะคิดถึงท่านมากไม่ได้เจอหน้าท่านมาหลายเดือน กลับบ้านครั้งนี้ละหยุดหลายวันจะได้กอดท่านให้หายคิดถึงวันแม่ปีนี้อย่าลืมกลับบ้านไปหาแม่นะครับ
เขียน 11 Aug 2012 @ 14:15 () แก้ไข 01 Sep 2012 @ 17:04, ()


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ โอ๋-อโณ." Blank "และ 03 หทัยกาญจน์ เกาะแก้ว " Blank " มากนะครับ ที่มาให้ดอกไม้ให้กำลังใจ