อนุทิน 111973 - 04 บัญชร ศรีวินัย

  • วันเสาร์ที่  11  สิงหาคม   2555  ตื่นตั้งแต่เช้า  05.30  น.  ทำภารกิจส่วนตัวอย่างเช่นทุกวัน  แต่วันนี้พิเศษหน่อย  เพราะมีงานสัมนาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงต้องไปเตรียมงานช่วยอาจารย์แต่เช้าช่วยอาจารย์ในการลงทะเบียนเข้างานการสัมนาวิชาการครั้งนี้  สัมนาวิชาการเกี่ยวกับการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน : ประเทศไทยได้หรือเสีย  ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ของนักศึกษาวิลัยเทคนิคอุบล  ม.ราชภัฏอุบล   คณะอาจารย์และผู้สนใจ  ถึงจะเหนื่อหน่อยแต่ก็คุ้มเพราะเป็นการหาประสบการณ์ครั้งหนึ่งของชีวิต
 
เขียน 11 Aug 2012 @ 14:03 () แก้ไข 01 Sep 2012 @ 17:06, ()


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณ โอ๋-อโณ. " Blank " มากนะครับ ที่มาให้ดอกไม้ให้กำลังใจ