อนุทิน 111964 - คุณมะเดื่อ

เมื่อสักครู่คุณมะเดื่อได้นมัสการท่านเจ้าอาวาสวัด ให้ท่านเป็นที่ปรึกษาในการประชุม ผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคาร ศพด.ในคืนนี้ (11 ส.ค.55 ) และได้สนทนากับท่านถึงเรื่องที่ดินที่จะให้สร้างอาคาร ศพด. ช่วงหนึ่งของการสนทนา ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่า เรื่องที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย เกี่ยวกับโครงการนี้ ไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้าง ไม่ได้อยู่ที่การดำเนินการ แต่ท่านห่่วงเรื่อง " ผู้สืบทอดอุดมการณ์ " นั่นคือ ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทำเพื่อส่วนรวม ยึดเอาความสุขและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั้น หาได้ยากยิ่ง...

เขียน 11 Aug 2012 @ 11:41 () แก้ไข 11 Aug 2012 @ 19:36, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันแม่ค่ะคุณมะเดื่อ