อนุทิน 111958 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

  ติดต่อ

ร่วมต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลคดีเด็กและเยาวชนนราธิวาส ที่กรุณานำโครงการไกล่เกลี่ยปัญหาครอบครัว สู่สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาพยาบาลได้รับฟังเรื่องดังกล่าว จำนวน ๑๕o คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ณ ห้องเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ อาคารเรียน ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มีโอกาสกล่าวต้อนรับและเกริ่นบทบาทของพยาบาลที่เกี่ยวกัยกฎหมายทั้ง ฐานะประชาชนทั่วไป ในฐานะพยาบาล ซึ่งมีกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ คือ กฎหมายอิสลาม ในเรื่องครอบครัว และมรดกต่างๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)