อนุทิน 111955 - krutoiting

  ติดต่อ

จิต..ความรู้สึกนึกคิด ....emotion รู้สึกนึกคิดอะไร feel feeling รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือเบญจขันธ์ เบญจ...5 ขันธ์...กอง หมวดหมู่ เบญจขันธื หรือขันธ์ 5 หรือกอง เป็นหมู่ ...... รูป.นาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)