อนุทิน 111953 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เส้นทางในข้อตกลงการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ สำหรับการให้บริการป่วยHM กลุ่มใหม่ ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงานชัดเจน เมื่อใครคนหนึ่งก้าวเข้ามาถึงจุดบริการรับการรักษา โดยมีน้องพยาบาลชบาเป็นด่านที่1 เขาจะได้รับการซักถามประวัติอย่างละเอียด พร้อมทั้งการสั่งเจาะCD4 พร้อมทั้งจะถูกวิเคราะห์ปัญหา และทีมได้ตกลงว่าถ้าเกิน 200 ให้ส่งไปสู่กระบวนการHolisticซึ่งตรงนี้จะมีน้องจุ๊ น้องแหม่ม น้องจรัล น้องเออาสาสมัครและฉันจิตอาสาผู้รับผิดชอบกิจกรรมจิตตปัญญา ทั้งหมดนี้เรามีเป้าหมายที่spirit และหากต่ำกว่า 200 จะถูกส่งเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเยียวยาตามโรคฉวยโอกาส พร้อมทั้งผ่านกระบวนการของน้องชิน น้องจันทร์ เภสัชกรอีก 3 ครั้ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยา และ การติดตามผลข้างเคียง และการแก้ปัญหาผลข้างเคียงของยา หลังจากนั้นจะมาเข้าสู่กระบวนการHolistic จากกลุ่มงานสังคมฯของรพ.

ย้อนมาทางฝ่ายที่สูงกว่า 200 ซึ่งจะได้เข้าสู่กระบวนการ ตระหนักรู้ ใคร่ครวญ การสร้างกำลังใจให้ตนเอง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ ครอบครัว และสังคมจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิขึ้นในตัวผู้ป่วยทั้งภูมิรู้และภูมิคุณธรรม ปัญหาการระบาด โดยใช้กระบวนการทางจิตตปัญญามาแก้ปัญหาและเสริมความมั่นคงทางจิตใจ

การประเมินผู้ป่วยนั้น ..แน่นอนย่อมเป็นการประเมินผลที่ผู้ป่วยได้รับและเกิดขึ้นจริง และตามสภาพที่เป็นจริง และแน่นอนเมื่อนำการจัดลำดับคุณภาพมาใช้ในการประเมินนอกจากจะเป็นเกรด a b c แล้ว ก็ยังพบว่าแต่ละเกรดย่อมมีช่วงคะแนน แต่ในความพึงพอใจย่อมเป็นภาพรวมที่ผู้ป่วยรับได้เป็นอย่างดี พวกเขาพึงพอใจกับงานบริการที่กลุ่มวิชาชีพนี้ได้รวมตัวกันทำงาน และยอมรับศักยภาพของผู้ร่วมงานทุกคน ที่สำคัญพวกเขาเปิดใจ และมีเป้าหมายเดียวกันคือผลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย พวกเราจึงรู้สึกมีความสุขกับงานที่ได้ร่วมกันทำแม้ว่าบางครั้งจะต้องเจออุปสรรคจากอะไรสักอย่างที่รู้กันแต่ทุกคนก็เข้าใจด้วยรอยยิ้มเดียวกัน คือความรู้สึกขำ มากกว่ากังวล และกลับรูสึกสนุกที่จะได้ก้าวเดินไปเป็นเพื่อนผู้ให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยมิตรภาพที่แท้จริง...มิตรภาพบำบัด

การที่ได้ทำงานเพื่อช่วยให้คนๆหนึ่งหันมาตระหนักในคุณค่าของตนเอง จึงได้มีโอกาสสัมผัสความคิดจิตวิญญาณ และได้ยินคำสารภาพ จึงมั่นใจในดวงจิตของมนุษย์ที่แท้จริงว่า ทุกคนมีความดีเป็นเครื่องกำบัง แต่เครื่องกำบังนั้นไม่ได้รับการเหลียวมอง หรือซ่อมแซม และมันถูกละเลย ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม มันจึงอ่อนด้อยลงไป คำอธิษฐานของฉันในคืนนี้จึงเป็นความปรารถนาให้ผู้ป่วยทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมะในตัวเอง และมีกำลังใจก้าวต่อไปเพื่อจะได้เป็นผู้มีสติสร้างกรรมดีต่อไปและมากขึ้นๆจนกว่าจะพบพระนิพพานเทอญ

เขียน 10 Aug 2012 @ 22:13 () แก้ไข 10 Aug 2012 @ 22:30, ()


ความเห็น (0)