อนุทิน 111922 - sr

sr

Thailand's affairs have been foreseen.

from http://www.thaipost.net/news/100812/60817 : ...เหตุการณ์ในวันนี้แสดงความจำเป็น.นับแต่อุปราช จนถึงคนรักษาช้างรักษาม้า และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. พวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน. พวกนี้ชอบผลมะม่วง แต่ก็ทำลายต้นมะม่วง...

เขียน 10 Aug 2012 @ 02:41 () แก้ไข 11 Aug 2012 @ 04:39, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะท่าน SR ที่แบ่งปัน ชลัญยอมรับว่า เคยอ่านพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" แต่การอ่านครั้งนั้น ชลัญรู้สึกว่าแค่ได้เคยอ่าน แต่สิ่งที่ท่านSR นำมาให้คิดนี่ ทำให้ชลัญต้องกลับไปอ่านใหม่ เพิ่งเห็นว่า มีข้อธรรมคำสอนไว้มากมาย อายจัง หลายคนคงอ่านเหมือนชลัญอ่านเพื่อเคยได้อ่าน

เขียนเมื่อ 

The story about the "mango fruit picking and destroying the tree' is the same story as one of the West - 'the goose that laid gold eggs' (Note. the word 'laid' showing event in the 'past') and another more modern story (I have been telling) "Stop killing Mother Fish" (>>> หยุด ฆ่า แม่ปลา <<< http://www.gotoknow.org/blogs/posts/474661).

I think we don't really need more stories of the same message. But, I read recently about 'parasites' in our (human) bodies. The worms take shelter in our bodies and nutrients from us too. But, they take just enough for them to live on -- without killing us (the host) and they also provide us with enhanced immunity to protect us (and them) from a great number of diseases and other parasites.

So, it seems that even parasitic worms have learned the lesson and they can now be considered more 'civilized' than many people (who have learned incorrectly from the story of 'Jack and the Beanstalk').