อนุทิน 111908 - 02 นภัสสร เสาร์ใส

ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ

  วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาข้าพเจ้ากับเพื่อนๆในกลุ่มได้นัดหมายกันว่าจะไปร่วมกันทำกิจกรรมการสนทนากับชาวต่างชาติ  เวลา 18.00 น. ในงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปีของช่วงวันเข้าพรรษา งานแห่เทียนถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแสดงศิลปะการแกะสลักเทียนและวัฒนธรรมการแห่เทียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อที่จะได้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีความงดงามล่ำค่าไว้สืบเนื่องต่อกันไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน  และให้รู้จักวันสำคัญในทางศาสนา

     กิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าก็รู้สึกตื่นเต้นกังวลและความรู้สึกท้าทายในการสนทนาอย่างมาก และไม่รู้ว่าจะเกิดอย่างไรขึ้นบ้างกับการสนทนา หรืออาจเกิดอุปรรสค

เขียน 09 Aug 2012 @ 21:31 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 12:43, ()


ความเห็น (2)

  • ประเมินไม่ได้เพราะไม่เขียนตามข้อกำหนด
  • ไม่ได้เขียนตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 4/10